1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಹಳೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Tumkur Milk Union Completed Tender Notifications
09
ನವೆಂಬರ್ 2017

NO/TUMUL/TENDER NOTIFICATION /13/17-18  31.10.17

AttachmentSize
scan0886.pdf431.19 KB
Tumkur Completed Tender Notification dated:06.05.2016
06
ಮೇ 2016

TMU/Tender Notification/02/16-17

AttachmentSize
MIS REPORT TUMKUR.pdf11.74 KB
Tumkur Tender Notification dated 06.05.2016
06
ಮೇ 2016

IFT No. KMF/TMU/Tender Notification/02/16-17

AttachmentSize
M. I. S. REPORT.pdf43.36 KB
Tender for Construction of compound wall, security cabin dock, Extension & Hard packing D: 18.02.2015
07
ಆಗಸ್ಟ್ 2013

The Karnataka Milk Federation, Bangalore invites tenders from eligible tenderers for the supply of the goods

KMF/2015-16/IND2546 

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105