1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

Frozen Semen Doses (FSD) from Holstein Friesian and FSD of Jersey pure breed is available for Sale D:26.06.2015

Date: 
26-ಜೂನ್ -2015

ENERAL GUIDELINES FOR PURCHASE OF FROZEN SEMEN DOSES Nandini SPERM STATION was established by Karnataka Milk Federation during 1984. It is an ISO 9001:2008 certified unit. Is continuously graded “A” by Central Monitoring Unit of Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, GOI, since 2005. It is successfully engaged in production and supply of disease free frozen semen doses from genetically superior quality bulls to all the Dairy Cooperative Societies through Milk Unions over the past three decades in the project area of Karnataka Milk Federation.During 2014-15, we have produced around 3.6 million FSD’s and sold 3.5 million FSD’s.
About five lakh Frozen Semen Doses (FSD) from Holstein Friesian and FSD of Jersey pure breed is available at present for distribution at a subsidized rate of Rs. 20/= per dose, irrespective of breed or pedigreeThis price is valid upto 15th August 2015. Pedigree details of the same are enclosed for reference. Procedure to be followed 1.The price per frozen semen straw would be Rs. 20/- Ex. NSS, Hessaraghatta. 2.The semen straws should be lifted on a mutually convenient date after quality check. 3.Containers with sufficient space should be brought for collection of specified number of FSD’s. 4.Liquid Nitrogen Rate per liter Rs. 12/- plus 5.5% VAT 5.Advance payment by the way of DD drawn on any Nationalized Bank, in the name of Nandini Sperm Station, Hessaraghatta, payable at Bangalore or through RTGS.(IFSC No. CORP0001181, Name of the Bank: Corporation Bank, Name of the Branch: Rajanakunte, MICR: 560017081, Bank Account No.: 118101601000040. Contact No. of Bank: 080 28468797 and 080 28468798) 6.If any clarification is required on this subject, please contact Dr. S.G. Gaded 09986196053 or Dr. D.V.Nagaraj: 09591994312. 7.Email ID: [email protected] and [email protected]

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

Phone

080-260 96800

Customer Care Number:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(Except on Second Saturday,Fourth Saturday, Sunday & GOVT.Holidays)

Nandini Neravu Number(24*7):

080-66660000

Fax: 080-255 36105