1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

Jammu and Kashmir Flood relief material(Milk powder) flagged off on 2nd Oct at Bangalore City Central Railway station, in Rajdhani Express

Date: 
07-ಅಕ್ಟೋಬರ್ -2014

Shri.Siddaramiah, Honorable Chief Minister, Government of Karnataka and Shri T B Jayachandra, Honorable Minister of Animal Husbandry, Law and Parliamentary affairs Government of Karnataka, flagged off Rs.1.00 crore worth of Nandini milk powder free of cost to devastated Jammu and Kashmir as relief supplies. Shri.P.Nagaraju Chairman, Karnataka Milk Federation, Board of Directors, Shri.Ravikumar Kakade, I/c Managing Director and senior officers were present. The relief materials were dispatched on 2nd Oct 2014 from Bangalore City Central Railway station, in Rajdhani Express.

 KMF and its 13 member Milk unions, Bamul, Komul, Tumul, Manmul, Mymul, Hamul, DKmul, Shimul, Dhamul, Bemul, Bimul, RBKmul, and Gumul have contributed for this noble cause. Ministry of Railways came forward to transport relief materials free of cost.

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

Phone

080-260 96800

Customer Care Number:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(Except on Second Saturday,Fourth Saturday, Sunday & GOVT.Holidays)

Nandini Neravu Number(24*7):

080-66660000

Fax: 080-255 36105