1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

Karnataka Milk Federation organised "WORLD MILK DAY" on 01.06.2015

Date: 
01-ಜೂನ್ -2015

Karnataka Milk Federation (KMF) organized “World Milk Day” on 01.06.2015 Shri.Siddaramaiah, Hon’ble Chief Minister, GOK, inaugurated the World Milk Day function launched Nandini Mobile App. Shri.T.B.Jayachandra, Hon’ble Minister for Animal Husbandry, Law Parliamentary Affairs, Government of Karnataka, released Nandini Mango Shrikhand. Shri. H.S. Mahadeva Prasad, Hon’ble Minister for Co-operation Sugar,was present &graced the occasion. Shri.Sunil Joshi, Renowned International Cricketer was present.& On this occasion, Dr. I.B. Vijayalakshmi, Professor of Pediatric Cardiology, Sri Jayadeva Institute of Cardiovascular Sciences Research, delivered talk on “Drink more Milk”.Shri.P.Nagaraju, Chairman Karnataka Milk Federation & Shri. S.N. Jayaram, IAS Managing Director Karnataka Milk Federation were also present. To commemorate the World Milk Day celebration, Karnataka Milk Federation organized free distribution of Nandini Goodlife Milk &Flavoured Milk in Tetra Packs to in-patients & attendants numbering 1300 at Kidwai Memorial Hospital.

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

Phone

080-260 96800

Customer Care Number:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(Except on Second Saturday,Fourth Saturday, Sunday & GOVT.Holidays)

Nandini Neravu Number(24*7):

080-66660000

Fax: 080-255 36105