1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

Launch of Nandini Goodlife Smart Milk, fortified with Vitamin A and D.

Date: 
28-ಆಗಸ್ಟ್ -2014

On the auspicious occasion of Gowri Ganesha festival, KMF has launched Nandini Goodlife Smart Milk, fortified with Vitamin A and D, in tetra packs.

Shri.Mahendra Jain, IAS,  Administrator and Secretary to Cooperation, GOK launched Nandini Goodlife Smart UHT Milk on  28.08.2014 at KMF Central office, Bangalore.

Nandini Goodlife Smart Double Tonned Milk contains 1.5% Milk Fat and 9% Milk SNF(Solids Not Fat), processed under UHT technology and packed in six layered tetra pack brick packs in 500ml and 1000ml  pack sizes. This milk is ideal for health and fitness conscious people, who want to remain slim and trim.

As this milk is fortified with Vitamin A and D, the regular consumption promotes good vision, immunity, healthy bones and teeth. Also helps to regulate blood pressure and good for diabetics, as the Vitamin D improves insulin sensitivity.

On this occasion, Shri.A.S.Premanath, Managing Director, KMF was present and Nandini Goodlife Smart Double Tonned Milk was initially given to the President and office bearers of Nandini Milk Agents Association of Bangalore Dairy.

During this occasion Shri.Ravikumar Kakade, Director(Marketing), Dr.G.T.Gopal, Managing Director, KOMUL and Directors of KMF, Senior Officiers of KMF and Managing Directors of all District Milk Unions were also present.

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

Phone

080-260 96800

Customer Care Number:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(Except on Second Saturday,Fourth Saturday, Sunday & GOVT.Holidays)

Nandini Neravu Number(24*7):

080-66660000

Fax: 080-255 36105