1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

Remembrance of Man of White Revolution

Date: 
09-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -2014

2nd Death Anniversary programme of The Father of White Revolution in India Dr.Verghese Kurien at KMF, Bangalore

Karnataka Milk Federation has organized a Second Death Anniversary of The Father of White Revolution and The Man of Milk Revolution Dr.Verghese Kurien on  09.09.2014 at KMF Central office, Bangalore.

The Contribution of late Dr.Verghese Kurien to  the development of Cooperative dairying in Karnataka is enormous & immeasurable.

His immense and great contribution to the all-round development of dairying in the country has catapulted India to become the leading milk producer in the world, after overtaking USA in 1998. His role in molding KMF to become the second largest dairy Co-operative Federation in the country is commendable.

Mere remembrance of his name motivates dairymen in the country & provides them strength for greater achievements in the dairy field.

 His guidance & support in commissioning Bangalore Mega Dairy and  Cattle Feed Plants of KMF  are  memorable.

On behalf of millions of dairy farmers of Karnataka Sri.A.S.Premanath, Managing Director, KMF, Bangalore conveyed deep reverence & condoled to the Milk Man of India.

On this occasion Directors, Senior Officers and employees of KMF were present.

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

Phone

080-260 96800

Customer Care Number:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(Except on Second Saturday,Fourth Saturday, Sunday & GOVT.Holidays)

Nandini Neravu Number(24*7):

080-66660000

Fax: 080-255 36105