1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

World Heart Day Celebration on 29.09.2014

Date: 
29-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -2014

World Heart Day was organised by KMF in collaboration with M/S Tetra pack Pvt. India ltd., to create awareness among doctors and general public about the benefits of consuming Nandini UHT SMART Milk fortified with vitamin A and D. On this occasion well known doctors  Dr.C.N. Manjunath, Director, Sri Jayadeva Institute of Cardiovascular Sciences & Research,   Dr. S.S.Srikanta, Medical Director and Senior Consultant. Samatvam Endocrinology Diabetes Centre andDr.V.K.Srinivas, Cardiologist, Mallya Hospital were felicitated bySri T.B.Jayachandra,  Hon’ble minister for Law, Parliamentary Affairs,  Animal Husbandry and Endowment.

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

Phone

080-260 96800

Customer Care Number:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(Except on Second Saturday,Fourth Saturday, Sunday & GOVT.Holidays)

Nandini Neravu Number(24*7):

080-66660000

Fax: 080-255 36105