1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

Launch of online portal by Karnataka Milk Federation

Date: 
05-ಮೇ -2017

With a view to reach out to the consumers, KMF has come out with the concept of ‘eDairy’ and launched  online portal  under the portal "www.edairy.co.in" where in, initially  the  consumers of Bangalore can order their Favourite Nandini milk products  and get it delivered to their doorstep and in the second phase it will be expanded to other parts of the Karnataka.The above activity was opened up to consumers today at KMF by the Managing Director  Shri. Rakesh Singh, IAS.

Through KMF eDairy, one can order all that they want from the ‘Nandini’ stable and schedule the delivery according to their convenience and rest assured that the same trusted quality of ‘Nandini’ products will be delivered through the online e-commerce platform of KMF eDairy.At the beginning e-Dairy has its stock points across the Bangalore City and later on it will be expanded to entire state, conveniently located close to the destination of delivery.  The stock points take care to preserve and deliver the Milk products to the end customers efficiently e-Dairy portal has provision to order KMF ‘Nandini’ Milk products in bulk.  The corporates for their Canteens, celebrations or gifting purposes can conveniently order their requirements online and schedule the delivery at their door steps.  Likewise, bulk buyers like Caterers, PG owners, Hostel wardens, persons in charge of community feeding in religious or social organizations and big families can conveniently procure all that they require at a time most convenient to them. eDairy portal can be accessed  from any Android device; a PDA, Mobile phone, Tablet, Laptop or Desktop

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105