1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

Grand Finale of Nandini Junior Editor Competition

Date: 
26-ಫೆಬ್ರವರಿ -2017

To carry out the Nandini advertisement campaigns in unique way and also to create brand mileage a new concept was developed “ Nandini Junior Editor / Nandini Kiriya Sampadaka” in co-ordination with media group M/s Asianet News Network Pvt Ltd., which has Suvarna news channel in electronic and Kannada prabha in print media under it. Our future consumers ie. School going kids of age group 7-15 years were made to involve in the said program.

Total schools contacted : 1606, Total news papers distributed (nos.) : 2,21,483, District covered : 20, Duration : 3 months

Totally 60 papers were shortlisted, by selecting 3 best news papers from each district.  Among 60 shortlisted newpapers, Top 3 news papers were selected.

During the occasion honorable Minister of Animal Husbandry, Shri. A . Manju, KMF Chairman, Shri. P. Nagaraju, MD KMF, Shri. Rakesh Singh and other dignitaries were present. 

Nandini Junior Editor  prize winners:

1st prize winner : Saanvi R. Prabhu

2nd prize winner : Dhanya V Jain

3rd prize winner : Anusha Naik 

 

 

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105