1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

TENDER NOTIFICATION
12
ಮೇ 2021

IFT NO:KMF/CFRM-421/2021-22

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
12
ಮೇ 2021
Download PDF
TENDER NOTIFICATION
05
ಮೇ 2021

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 897 /2021-22

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
05
ಮೇ 2021

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 897 /2021-22

Download PDF
TENDER NOTIFICATION KMF (PURCHASE)
03
ಮೇ 2021

KMF/PURCHASE/CPC/TENDER-302/2021

 

 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION (HASSAN)
28
ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 618 /2021-22

Supply of DVS Culture

  1. ST1-13
  1. ST1-14
  1. ST1-15
Download PDF
TENDER NOTIFICATION
27
ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

KMF/TCMU/PUR/2021-22/ IND9040-9041-9042

Download PDF
Marketing consultant for Nandini range of Chocolates in Karnataka and other states. (KMF - Marketing)
24
ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

Inviting eligible candidates for the role of Marketing consultant for Nandini range of Chocolates in Karnataka and other states.

 

Please find the details in the PDF attached. 

Download PDF
Marketing consultant for Vidarbha region of Maharashtra (KMF - MARKETING)
24
ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

Inviting eligible candidates for the role of Marketing consultant for Vidarbha region of Maharashtra.

Please find the details in the pdf attached

Download PDF
TENDER NOTIFICATION (TUMUL)
22
ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

KMF/TCMU/PUR/2021-22/IND8998

KMF/TCMU/PUR/2021-22/IND8999

KMF/TCMU/PUR/2021-22/IND9000

KMF/TCMU/PUR/2021-22/IND9001

KMF/TCMU/PUR/2021-22/IND9002

KMF/TCMU/PUR/2021-22/IND9003

KMF/TCMU/PUR/2021-22/IND9004

KMF/TCMU/PUR/2021-22/IND9005

Download PDF
HAMUL - INVITATION FOR E TENDER(IFT) TECHNICAL CUM COMMERCIAL TENDER
22
ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC /504 /2021- 22

 

e-Procurement tender for supply of Fire Wood 

Download PDF
SHORT TERM TENDER NOTIFICATION –SECOND CALL (ENGG - KMF)
22
ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

IFT No: KMF/ENGG/NHMPP/1500CUM_ETP/2020-21        

 [TWO COVER SYSTEM]   [THROUGH E-PROCUREMENT PORTAL ONLY]  

Download PDF
ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ - (ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್ - ಅಭಯಂತಕ)
22
ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

 
IFT No: KMF/ENGG/NHMPP/1500CUM_ETP/2020-21       

Download PDF
TENDER NOTIFICATION (Purchase, KMF)
19
ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

IFT No.KMF/CFRM-419/MMCF/2020-21            

 

Supply of Mineral Salts Magnesium Oxide, Zinc Sulphate, Cobalt Sulphate, Copper Glycinate, Zinc Glycinate, Copper Sulphate, Chromium Chelate, Sodium Thio Sulphate, Lacto Venilla Coconut Flavour, Sucram, Manganese sulphate, Ferrous Sulphate and Potassium Iodide                                    

Download PDF
ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಕೆ ಎಂ ಎಫ್, ಖರೀದಿ)
19
ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

IFT No.KMF/CFRM-419/MMCF/2020-21

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-255 36105