1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Tender Notification For Provoiding Man Power
11
ಆಗಸ್ಟ್ 2023

IFT No: KMF/ENGG/NHMPP/1500CUM_ETP_CALL2/2023-24

Download PDF
Tender Notification For Two Cover System (Technical And Financial Bid)_
10
ಆಗಸ್ಟ್ 2023

KMF/2023-24/IND0206

KMF/2023-24/IND0207

KMF/2023-24/SE0489

Download PDF
Tender Notification For The Supply Of Raw Materials
10
ಆಗಸ್ಟ್ 2023

IFT No.KMF/CFRM-549/2023-24

Download PDF
Tender Notification For Supply Of Fuel Briquettes(HAMUL)
08
ಆಗಸ್ಟ್ 2023

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC/ 2378 /2023- 24

Download PDF
Tender Notification For Supply Of The Items/Goods
04
ಆಗಸ್ಟ್ 2023

IFT NO. KMF/PUR/Tender-551/2023-24/CALL-2

Download PDF
Tender Notification For Supply Of Raw Materials
03
ಆಗಸ್ಟ್ 2023

IFT No.KMF/CFRM-549/2023-24

Download PDF
Tender Notification For Supply Of Raw Materials
01
ಆಗಸ್ಟ್ 2023

IFT NO: KMF/CFRM-544-A/2023-24

Download PDF
Tender Notification For Supply Of The Goods
31
ಜುಲೈ 2023

IFT NO:KMF/PUR/TENDER-542/2023-24/Call-2

Download PDF
Tender Notification For Supply Of The Goods To Nandini Milk Products B'lore.
28
ಜುಲೈ 2023

IFT: NO.KMF/PUR/TENDER-556/2023-2024

Download PDF
The Karnataka Milk Federation, invites Tenders from eligible Tenderers for supply of DORB Raw Materials
24
ಜುಲೈ 2023

IFT No.KMF/CFRM-544-A/2023-24

Download PDF
TUMKUR CO-OPERATIVE MILK PRODUCERS SOCIETITIES UNION LTD. INVITED THE TENDER FOR SUPPLY OF INDUCTION COOKTOP ALONG WITH CARRY BAG
20
ಜುಲೈ 2023

KMF/2023-24/IND0177

Download PDF
Tender Notification for Hiring the Contract Labors from DHAMUL
18
ಜುಲೈ 2023

IFTNO.KMF/2023-24/SE0335

Download PDF
The Karnataka Milk Federation Ltd., Bangalore invites tenders from eligible tenderers for providing services for the items
17
ಜುಲೈ 2023

IFT NO. KMF/PUR/Tender-553/2023-24

Download PDF
The Karnataka Milk Federation, invites Tenders from eligible Tenderers for supply of Raw Materials
17
ಜುಲೈ 2023

IFT No.KMF/CFRM-547/2023-24

                                

Download PDF
The Karnataka Milk Federation, invites Tenders from eligible Tenderers for supply of Raw Materials
17
ಜುಲೈ 2023

 IFT No.KMF/CFRM-548/2023-24

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105