1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

TENDER NOTIFICATION
09
ಜುಲೈ 2021

IFT NO.  KMF/PUR/Tender-299/2021-22                                                              

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
08
ಜುಲೈ 2021

NO:DMU/P&I/VEH-TEND/2021/662

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
02
ಜುಲೈ 2021

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC /2073/2021- 22

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
02
ಜುಲೈ 2021

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 2072  /2021-22

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
02
ಜುಲೈ 2021

KMF/TCMU/PANDI/AINS/ 2021-22/ Dt: 02-07-2021 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION FOR RAW MATERIAL (KMF - PURCHASE)
17
ಜೂನ್ 2021

IFT No.KMF/CFRM-432/2021-22

Download PDF
ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಕಹಾಮ - ಖರೀದಿ)
17
ಜೂನ್ 2021

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಹಾಮ /ಪಆಕಮಾ -432/2021-22

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
17
ಜೂನ್ 2021

IFT No.KMF/CFRM-432/2021-22

Download PDF
TENDER NOTIFICATION FOR MINERAL SALTS (KMF - PURCHASE)
16
ಜೂನ್ 2021

IFT No.KMF/CFRM-427/2021-22

 

Download PDF
ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಕಹಾಮ - ಖರೀದಿ)
16
ಜೂನ್ 2021

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಹಾಮ /ಪಆಕಮಾ -427/2021-22

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
09
ಜೂನ್ 2021

IFT NO.: KMF/PUR/Tender- 292/2021-22/CALL-2

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
08
ಜೂನ್ 2021

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 5455 /2020-21 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION CATTLE FEED (PURCHASE - KMF)
07
ಜೂನ್ 2021

CFRM-430 Cattle Feed Tender Nonfiction

eProcurement Portal GOK Indent No. KMF/2021-22/IND9155

Download PDF
ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಕೆ ಎಂ ಎಫ್, ಖರೀದಿ)
07
ಜೂನ್ 2021

 

ಸಿಎಫ್‌ಆರ್‌ಎಂ -430 ಜಾನುವಾರು ಫೀಡ್ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಇ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ Portal GOK Indent No. KMF/2021-22/IND9155

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
04
ಜೂನ್ 2021
Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

Phone

080-260 96800

Customer Care Number:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(Except on Second Saturday,Fourth Saturday, Sunday & GOVT.Holidays)

Nandini Neravu Number(24*7):

080-66660000

Fax: 080-255 36105