1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಕೆ ಎಂ ಎಫ್, ಖರೀದಿ)
07
ಜೂನ್ 2021

 

ಸಿಎಫ್‌ಆರ್‌ಎಂ -430 ಜಾನುವಾರು ಫೀಡ್ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಇ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ Portal GOK Indent No. KMF/2021-22/IND9155

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
04
ಜೂನ್ 2021

 IFT No.KMF/CFRM-430/2021-22

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
04
ಜೂನ್ 2021

IFT No.KMF/CFRM-430/2021-22

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
04
ಜೂನ್ 2021

KMF/TCMU/PUR/2021-22/ IND9131 Dt: 31-05-2021 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
04
ಜೂನ್ 2021

 IFT No.KMF/CFRM-430/2021-22    

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
04
ಜೂನ್ 2021
Download PDF
TENDER NOTIFICATION
24
ಮೇ 2021

IFT No: KMF/ENGG/PIBOs_EPR_PWM/2021-22 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
21
ಮೇ 2021

 IFT No.KMF/CFRM-431/2021-22      

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
21
ಮೇ 2021

 IFT No.KMF/CFRM-431/2021-22      

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
17
ಮೇ 2021

IFT NO. KMF/PUR/Tender-287/2021-22/Call-4 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
12
ಮೇ 2021

IFT NO:KMF/CFRM-421/2021-22

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
12
ಮೇ 2021
Download PDF
TENDER NOTIFICATION
05
ಮೇ 2021

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 897 /2021-22

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
05
ಮೇ 2021

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 897 /2021-22

Download PDF
TENDER NOTIFICATION KMF (PURCHASE)
03
ಮೇ 2021

KMF/PURCHASE/CPC/TENDER-302/2021

 

 

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

Phone

080-260 96800

Customer Care Number:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(Except on Second Saturday,Fourth Saturday, Sunday & GOVT.Holidays)

Nandini Neravu Number(24*7):

080-66660000

Fax: 080-255 36105