1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Tender Notification for supply of Maize - 1000 MT to Shikaripura Cattle feed Plant, Unit of KMF.
06
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023

IFT No.KMF/PUR/CFRM-569/2023-24

Download PDF
Tender Notification for supply of following Raw Materials as stipulated.
06
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023

IFT No.KMF/PUR/CFRM-570/2023-24

Download PDF
The Karnataka Milk Federation, invites Tenders from eligible Tenderers for supply of Cattle feed Raw Materials
04
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023

 IFT No.KMF/PUR/CFRM-568/2023-24

Download PDF
Tender Notification for the supply of the following items At HAMUL.
23
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 4375 /2023-24              

Download PDF
Tender Notification For Financial and technical bid of Hostel Kitchen at BEMUL
22
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT NO : KMF/ENG/BEMUL/CALL2/2023-24

Download PDF
Tender Notification for providing transportation service. KMF Bangalore
22
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT:NO. KMF/PUR/e-Proc./Tender-586/2023-24   

Download PDF
Tender Notification
22
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC/ 4374 /2023- 24                                  

Download PDF
Tender Notification For supply of following Raw Materials.
21
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT No.KMF/PUR/CFRM-567/2023-24

Download PDF
Tender Notification
20
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT No.KMF/PUR/CFRM-566/2023-24

Download PDF
Tender Notification
20
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT No.KMF/PUR/CFRM-566/2023-24

Download PDF
Tender Notification for Provoiding pest control service at DHAMUL
16
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT NO:KMF/2023-24/SE0996

Download PDF
Tender Notification
16
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT No.KMF/PUR/CFRM-563/2023-24

Download PDF
Tender Notification
16
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT No.KMF/PUR/CFRM-563/2023-24

Download PDF
Tender Notification
16
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT No.KMF/PUR/CFRM-564/2023-24

Download PDF
Tender Notification for providing services for the following item at Mother Dairy.
15
ನವೆಂಬರ್ 2023

IFT NO. KMF/PUR/Tender-566/2023-24

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105