1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

The Karnataka Milk Federation invited the tender from eligible tenderers for the supply of Raw Materials
29
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

IFT NO.KMF/PUR/CFRM-555/2023-24

Download PDF
Expression Of Interest For setting up the Nandini Café moo outlet under Franchisee model.
27
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

EOI

Download PDF
SHORT TERM Tender Notification
26
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

KMF/2023-24/SE0660/CALL-2    DT:26-9-2023

Download PDF
Tender Notification
21
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

KMF/2023-24/IND0299 DATE:21-09-2023

Download PDF
Tender Notification For Two Cover System (Technical And Financial Bid) At TUMUL
19
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

KMF/2023-24/IND0279

KMF/2023-24/IND0280

KMF/2023-24/IND0281

KMF/2023-24/IND0282

Download PDF
Tender Notification
19
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

KMF/2023-24/SE0681 DT:16.09.2023

Download PDF
Tender Notification for the supply of the following items At HAMUL
15
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC/ 3110/2023 - 24

Download PDF
Tender Notification for the supply of S-30 Grade Sugar to KMF Units
14
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

IFT NO.: KMF/PUR/KPPP /Tender-579  /2023-24 

Download PDF
Hassan Co -operative Milk Producers’ Societies Union Limited (HCMPSUL) invites e-Procurement tender from the Interested & Eligible Manufacturers / Authorized Distributor for the supply of items on One Time Supply basis through e-Procurement portal
11
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 3024  /2023-24                            

Download PDF
Tender Notification for the supply of the following items on One Time Supply basis at HAMUL
11
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 3024 /2023-24

Download PDF
Tender Notification For Insuiring 15000 Cross Breed Heifers/Cows/She Buffaloes
08
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

IFT NO.KMF/2023-24/SE0083/SE0660

Download PDF
The Karnataka Milk Federation, invites Tenders from eligible Tenderers for supply of Raw Materials
07
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

IFT No.KMF/CFRM-553/2023-24

Download PDF
The Karnataka Milk Federation, invites Tenders from eligible Tenderers for supply of Cattle feed Raw Materials
07
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

IFT No.KMF/CFRM-554/2023-24

Download PDF
HAMUL invites E-Procurement tender for purchasing the items
07
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC /2924 /2023-24                                         

Download PDF
Tender Notification for Providing the following Service for Two Years. At KMF
05
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

IFT NO.: KMF/PUR/KPPP /Tender-574 /2023-24 

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105