1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

KMF RECRUITMENT 2022 HALL TICKET DOWNLOAD LINK

ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳ ವಿಳಾಸ

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ,

ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2915, ಡಿ.ಆರ್. ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚೆ,
ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 029.
ಫೋನ್: 080-26096800
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 25536105
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/12%C2%B056'26.5%22N+77%C2%B036'18.2%22E/@12.…

ಒಕ್ಕೂಟಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗ್ರ್ರಾಮಾಂತರ ಹಾಗೂ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ಡಾ. ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮರೀಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 029, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್: 080-25536968/ 25536234/ 25521695
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-25536234
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/12%C2%B056'20.5%22N+77%C2%B036'14.6%22E/@12.…

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ಕೋಲಾರ ಡೇರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4, ಹುತ್ತೂರು ಅಂಚೆ,
ಕೋಲಾರ- 563 102, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್: 08152-210021/210510
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08152-210480
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/13%C2%B008'28.4%22N+78%C2%B013'57.6%22E/@13.…

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ,
ಮೈಸೂರು - 570 011, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್: 0821-2473933/ 2473923/ 2471423/ 2473837
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 0821-2472797
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/Mysore+Milk+Union+Limited/@12.3035094,76.646…

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ಉತ್ಪನ್ನ ಡೇರಿ, ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ,
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ -571 428, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್: 08232-274074 / 274940 / 274084 / 274571 / 274777
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08232-274593
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected], [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/12%C2%B034'02.0%22N+76%C2%B059'31.8%22E/@12.…

ತುಮಕೂರು ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ,
ತುಮಕೂರು - 572 201, ಕರ್ನಾಟಕ
ಫೋನ್: 08162-206533/ 206490/ 206464/ 206472
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08162-206760/ 2207268
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/13%C2%B020'10.5%22N+77%C2%B000'33.9%22E/@13.…

ಹಾಸನ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ, ಬಿ.ಎಮ್. ರಸ್ತೆ,
ಹಾಸನ - 583 201, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್: 08172-240358/ 240628/ 240631/ 240607
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08172-240640
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/13%C2%B000'28.4%22N+76%C2%B007'27.2%22E/@13.…

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ

ಉತ್ಪನ್ನ ಡೇರಿ, ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಅಂಚೆ,
ಲಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಧಾರವಾಡ - 580 004, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್: 0836-2467603 / 2468380 / 2467643
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 0836-2468268
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected], [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/15%C2%B021'53.0%22N+75%C2%B007'26.2%22E/@15.…

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ಬೆಳಗಾವಿ ಡೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಕಣಬರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಳಗಾವಿ - 590 016, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್: 080-31-2454390/ 2454107/ 2454791
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-31-2454791
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected], [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/15%C2%B052'42.6%22N+74%C2%B031'54.0%22E/@15.…

ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ವಿಜಯಪುರ ಡೇರಿ, ಭೂತನಾಳ್,
ವಿಜಯಪುರ - 586 103, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್: 08352 -260060/ 260949
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08352 - 260061
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/16%C2%B053'51.0%22N+75%C2%B042'51.3%22E/@16.…

ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ-ಬೀದರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆ,
ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ - 585104, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್: 08472-257475/ 258193/ 258088/ 259789/ 257675
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08472-257620
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/17%C2%B021'37.9%22N+76%C2%B050'53.1%22E/@17.…

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ಕುಲಶೇಖರ,
ಮಂಗಳೂರು - 575 005, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್: 0824-2231446/ 2231556/2231308/ 2232260/ 2231556
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 0824-2230029
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/12%C2%B053'22.0%22N+74%C2%B053'29.8%22E/@12.…

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡೇರಿ ಆವರಣ,
ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ, ನಿದಿಗೆ ಅಂಚೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ - 577222, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್: 08182-246161/ 246163/ 246162
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08182-246284
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/13%C2%B052'51.9%22N+75%C2%B039'24.3%22E/@13.…

ರಾಯಚೂರು-ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರ, ಇನ್‍ಫ್ಯಾಂಟರಿ ರಸ್ತೆ,
ಬಳ್ಳಾರಿ- 583 104
ಫೋನ್: 08392-267158/267617/266404
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08392-267425
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/15%C2%B009'20.9%22N+76%C2%B054'43.6%22E/@15.…

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ

ಕುದೇರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ,
ಸಂತೇಮಾರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ-571136, ಕರ್ನಾಟಕ.
ಫೋನ್: 08226-234030
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08226-234040
ಇ-ಮೇಲ್ : [email protected]

https://www.google.co.in/maps/place/12%C2%B002'45.5%22N+76%C2%B056'19.2%22E/@12.…

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105