1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

Inauguration of Sports and Cultural Programs-2014 at KMF, Bangalore

Date: 
08-ಅಕ್ಟೋಬರ್ -2014

KMF in association with KMF Employees Welfare Trust had organized the inauguration of Sports and Cultural Programs-2014 on 07.10.2014 at KMF, Central Office, Bangalore.

The programme was inaugurated by Sri.P.Nagaraju, Chairman, KMF, Bangalore and Sri.Ramesh Chandra, Playback Singer, Sri.Viveka Vasantha Rao Patila, President, Belgaum Milk Union, Sri.Udayashinga J Shinde, Board of Director, KMF were present.

   

 Left to Right: Sri. Ravikumar Kakade, Director Marketing, Sri.Viveka Vasantha Rao Patila, President, Belgaum Milk Union, Sri.Udayashinga J Shinde, BOD, KMF, Sri.P.Nagaraju, Chairman, KMF, Bangalore, Dr.Lakshman Reddy, Director, CTI, KMF, Bangalore, Dr.Suresh Babu, Director, Animal Husbandry, KMF, Bangalore

   

 Left to Right: Sri.Ramesh Chandra, Playback Singer, Sri.Ramesh B Konnur, Additional Director, Finance, KMF, Bangalore, Sri.Viveka Vasantha Rao Patila, President, Belgaum Milk Union, Sri.Udayashinga J Shinde, BOD, KMF, Sri.P.Nagaraju, Chairman, KMF, Bangalore,  Sri.Ravikumar Kakade, Director Marketing, KMF, Bangalore, Dr.Lakshman Reddy, Director, CTI, KMF, Bangalore, Dr.Suresh Babu, Director, Animal Husbandry, KMF, Bangalore

          

          

          

       

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

Phone

080-260 96800

Customer Care Number:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(Except on Second Saturday,Fourth Saturday, Sunday & GOVT.Holidays)

Nandini Neravu Number(24*7):

080-66660000

Fax: 080-255 36105