1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

Launching of Nandini Goodlife Bread to market-reg

Date: 
15-ಜನವರಿ -2021

Karnataka Milk Federation (KMF) is the second largest Co-operative Milk Producers Federation in the country and servicing the customers with high quality milk and milk products under brand name “Nandini” from past 4 decades. Presently under the umbrella of Nandini brand 170 plus milk products are made available to our customers at very competitive and affordable price. 

 

On this Makara Sankrathi occasion we are launching 4 different types of nutritious and healthy breads under “Nandini Goodlife” name.

 

Price details:

Sl no.

 Types of Bread

MRP of 200 gm pack (Rs.)

MRP of 400 gm pack (Rs.)

1

Goodlife Milk Bread.

             22/-            

40/-

2

Goodlife Sandwich Bread.

22/-

40/-

3

Goodlife Whole Wheat Bread.

25/-

45/-

4

Goodlife Multi Grain Bread. 

30/-

50/-

 

 

On 15.01.2021,  “Nandini Goodlife Breads” are launched to market by Managing Director Sri B.C. Sathish K.C.S and other officials of KMF were also present in the inaugural event.

 

So, requesting your kind self to publish the above information in your esteemed media for the benefit and awareness among the general public. 

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

Phone

080-260 96800

Customer Care Number:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(Except on Second Saturday,Fourth Saturday, Sunday & GOVT.Holidays)

Nandini Neravu Number(24*7):

080-66660000

Fax: 080-255 36105