1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Tender for supply of Consumables & Packing Materials on Annual Rate Contract basis dtd 11.07.12

KARNATAKA COOPERATIVE MILK PRODUCERS’ FEDERATION LIMITED

KMF COMPLEX  :  DR MH MARIGOWDA ROAD  :  BANGALORE – 560029

Phone :  25536567 / 26096822  Fax : 080-25536105  E’mail :  [email protected]

Tender for supply of   Consumables & Packing  Materials  on Annual  Rate  Contract basis  through E-Procurement Portal

SECTION 1. INVITATION FOR TENDERS (IFT)

IFT NO.: KMF/PUR/CPC/ E-Procurement:T&C Tender-25/2012                                  Date:11-07-2012

1)   The Karnataka Milk Federation,  Bangalore invites tenders from eligible tenderers for the  supply of the item(s)/ goods listed below:

Sl.no.

Description

Quantity

1

Amyl Alcohol

11,000  Litres

2

Sulphuric Acid ( 98%)

42  MT

3

Stainless Steel 40 litres capacity AISI 304 milk can

3,000 nos.

4

Stainless Steel milk can spare lids

1,500 nos.

5

Calf starter bag

1,50,000 nos.

2)    The tenderers may submit tenders for any or all of the item/goods given above.  Tenderers are advised to note the qualification criteria specified in Section VII to qualify for award of the contract.

3) Tender documents may be downloaded from e-procurement website https://eproc.karnataka.gov.in/.  Interested tenderers may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems if any, last date submission or non-receipt of the same.

4) Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender document, drawn in favour of  e-procurement Government of Karnataka.  Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender i.e. total for 135 days.

Date of  commencement of Tender Download      : 16-07-2012

Last date for submission                                    : on or before 14-08-2012  at 15.00 hours

Date of opening of Technical Tender                   : on  17-08-2012   at 15.00 hours

5) Other details can be seen in the tender documents.

                                                                                         For KARNATAKA MILK FEDERATION

                                                                                                  JT.DIRECTOR(MATERIALS)

TENDER FOR SALE OF SKIMMED MILK POWDER & COW BUTTER

IFT No. KMF/MKT/112C/2014-15

Download PDF
Tender for Supply, Installation, Testing and Commissioning of Pre Fabricated Riged Puf Panels Insulations to one lakh Ltrs capacity Milk Cold storage, four Nos of of Ammonia Evapouration Coils with High static fans and Motors

IFT NO. KMF/2014-15/OW/Work_Indent345

Application for Wholesale Dealership(WSD)/Distributorship/ Super stockist for Nandini Milk Products/UHT Milk/Iceceam

APPLICATION FOR WHOLE SALE DEALERSHIP(WSD)/DISTRIBUTORSHIP/

SUPER STOCKIST FOR NANDINI MILK PRODUCTS/UHT MILK/ICECREAM

 

Download PDF
SHORT TERM TENDER NOTIFICATION D:02.11.201

Tender for FAV System & Goods lift Mechanical Works of UHT Flexi Pack Plant  at DKMUL

[Two cover System] [Through  e-procurement Portal only]

Download PDF
TENDER FOR SUPPLY OF CALENDARS & DIARIES

KARNATAKA COOPERATIVE  MILK  PRODUCERS’  FEDERATION  LIMITED

KMF COMPLEX  : DR MH MARIGOWDA ROAD :  BANGALORE – 560029

Telephones : 25536567 / 26096822    Fax : 25536105  Email : [email protected]

TENDER   FOR   SUPPLY    OF  CALENDARS & DIARIES  ON

E-PROCUREMENT PORTAL

Section 1. Invitation for Tenders (IFT)

IFT NO. KMF/PUR/Calendar & Diary/E-Procurement/Tender-38/2012                               Date:21-11-2012

1)  The Karnataka Milk Federation, Bangalore invites tenders from eligible tenderers for the  supply of the goods listed below:

Sl.no.

Description

Quantity

Printing & supply of Calendars & Diaries for the year 2013

  1. 1. Calendars

 

a

Ordinary Calendar

45,300 nos.

  1. 2. Diaries

 

a

Ordinary Diary

3,600 nos.

b

Special Diary

650  “

 2)    The tenderers may submit tenders for any or all of the item/goods given above.  Tenderers are advised to note the qualification criteria specified in Section VII to qualify for award of the contract.

3) Tender documents may be downloaded from e-procurement website https://eproc.karnataka.gov.in/.  Interested tenderers may obtain further information at the same address. The KMF will not be held responsible for the website problems if any, last date for submission or non-receipt of the same.

4)    Tenders must be accompanied by security of the amount specified in the tender document, drawn in favour of  e-procurement Government of  Karnataka.  Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender.

Date of commencement of Tender             : 26-11-2012

Last date for uploading tender                   : on or before 10-12-2012  at 15.00  hours

Date of opening of  Tender                        : on  12-12-2012  at 15.30  hours

5)    Other details can be seen in the tender documents.

 

For KARNATAKA MILK FEDERATION

 JT.DIRECTOR(MATERIALS)

 

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105